typskyltar

typskyltar

Vi erbjuder tryck och gravyr för industri och andra brancher. En typskylt är den lilla märkskylt som sitter på maskiner av alla dess slag, elektronikapparatur, verkstadsmaskiner motorer – kort sagt all typ av utrustning som kan tänkas behöva service, underhåll och reparation då och då. Typskylten kan vara såväl en tryckt etikett som graverad aluminium, mässing eller plast, beroende på produkten. På typskylten hittar man serienummer, typnummer, tillverkarens namn och viss annan information som reparatören eller servicetekniker behöver.


Information och identifikation

På en typskylt kan man hitta:

– Företagets namn och logotyp

Det ska tydligt framgå vilket företag som tillverkat produkten. De flesta företag väljer också att sätta sin logotyp på typskylten för att ge den ett mer professionellt utseende. På vissa produkter, som motorer, kan typskylten vara det enda stället där tillverkarens namn är synligt.

– Serienummer

Serienumret är unikt och används för att kunna identifiera en produkt. När en kund kontaktar en tillverkare
av en produkt kommer de att behöva serienumret för att kunna veta vilken modell det gäller, samt även när och var produkten tillverkats.

– Modellnummer/typnummer

Ett komplement till serienumret som anger vilken modell och vilken version av produkten det gäller. Även detta nummer efterfrågas ofta av servicepersonal och support.


Typskyltar i olika material

Vilket material du ska välja till din typskylt beror på produkten. Till de flesta elektronikprodukter av plast är en tryckt etikett eller dekal det bästa valet. Är produktens yttre av till exempel metall eller trä så passar det antagligen bättre med en graverad typskylt som skruvas fast.

Vi erbjuder tryck och gravering av typskyltar för alla typer av produkter och hjälper dig gärna att ta fram en typskylt som både ser bra ut och är tillverkad på ett sätt som passar din produkt.


Design och tillverkning av typskyltar för industri

En typskylt ska framför allt vara tydlig och lätt att läsa även för en lekman. Formaten på modellnummer
och serienummer ska skilja sig åt så att de är lätta att identifiera. Vi kan använda din egen design eller hjälpa dig hitta ett utseende som passar för din produkt. Vi har stor erfarenhet av att trycka och gravera typskyltar för industri och vet vad som krävs för att din skylt ska bli så tydlig som möjligt och passa in på produkten.

Serienumret fixar vi med variabeldata, du behöver bara ange var nummerserien börjar och slutar så trycker
vi unika serienummer på dina typskyltar. Det bästa sättet när du beställer typskyltar är att använda dig av ett Excelark som du fyller i. Hör av dig så berättar vi hur du ska gå tillväga.

Se även: